Provozní řád

Vážení chovatelé,

pokud požadujete ode mě kvalitní a profesionální práci je třeba, aby Váš pejsek byl schopen spolupracovat se stříhačem. Na pejsky nepoužíváme žádné tišící prostředky, proto je zapotřebí jejich dobrovolná spolupráce. V tomto směru máme bohaté zkušenosti, ale v některých případech je stříhání pejsků obtížné. Pokud nemají zkušenosti s česáním - kartáčem, hřebínkem - v tom případě mějte pochopení a trpělivost.

Objednávky přijímáme pouze telefonicky nebo emailem. Na SMS nereagujeme! (pouze u stálých klientů)

Než se objednáte

Ráda bych Vám předem pro Vaši informaci a pro jednodušší komunikaci mezi námi sdělila několik základních informací. Na každého svěřence si podle vašich údajů vymezíme dostatečný časový prostor, aby odcházel upraven co nejlépe. Pozdější nesrovnalosti zbytečně narušují práci v salonu. Při objednání se Vás zeptáme:

 • o jakou rasu se jedná - v přípdě, že jde o křížence, srsti kterého plemene se jeho srst podobá
 • jde o psa nebo fenu,
 • jak je starý(á) byl stříhán, kdy naposled a jak (na výstavu, běžný střih, oholen, ostříhán doma a pod.)
 • v jakém stavu je srst (udržovaná a rozčesaná, částečně zanedbaná, místy zacuchaná, velmi zanedbaná, nepropustná hřebenem)
 • jakou máte představu o střihu (standardní, výstavní, podle vašich představ, oholení strojkem, necháte to na nás)
 • přejete si kompletní péči s koupáním (pokud ne, pes musí být před stříháním dobře vykoupaný a vysušený)
 • předem prosím upozorněte na psa se sklonem k agresivitě, výrazně neukázněného, háravou fenku, na výskyt parazitů, psa po úrazu či chirurgickém zákroku, atd.

Co ještě potřebuji vědět před úpravou psa?

Při návštěvě v Salonu STEN beru na vědomí, že můj pes - fena je zde ponechán po dobu nutnou k úpravě jeho srsti v péči pí. Jany Kašíkové (pokud nedojde k jiné dohodě).

V té době střihačka NENÍ ZODPOVĚDNÁ za změny na zdraví psa způsobené:

 •  nervovými, srdečními, mozkovými příhodami a jim podobnými chorobami
 •  za nemoci kloubů, kostí a svalů

Střihačka zodpovídá pouze za:

 • mechanické zranění psa (stříhnutí, škrábnutí) jasně související s úpravou

Dojde-li k této skutečnosti, střihačka majitele psa na toto upozorní. Pokud si zranění vyžádá veterinární ošetření, budou Vám tyto náklady, po předložení dokladu od veterinárního lékaře, uhrazeny.

Po dokončení úpravy srsti psa a následném odebrání od střihačky si psa dostatečně prohlédněte, na pozdější reklamace nemůže stříhačka brát zřetel!

Zásady osobní hygieny

 • Ochranné osobní prostředky v provozovně - zástěra a gumové rukavice.
 • Před a po každém poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou si ruce umyji v teplé vodě s použitím vhodného mycího přípravku.
 • K osušení rukou jsou k dispozici ručníky pro tento účel.
 • Nástroje jsou po kařdém jednotlivém psu desinfikovány.

Úklid provozovny

 • denně je prováděn úklid a čištění provozovny na vlhko, jinak vždy při znečištění
 • úklidové prostředky jsou uloženy v úklidové skříňce
 • úklid je prováděn osobně, sanitární den 1x týdně (pátek)
 • průběžně je prováděna desinfekce ploch, nástrojů a pomůcek
 • malování 1x za rok
 • v provozovně je zakázáno kouřit

Mechanická očista a desinfekce nástrojů, pomůcek a pracovních ploch

 

 • Provádím mechanické očištění použitých nástrojů a pomůcek, omyji horkou vodou se saponátem, osuším, desinfikuji a opláchnu pitnou vodou.
 • Při znečištění biologickým materiálem nástroje a pomůcky desinfikuji přípravkem s virucidními účinky a poté mechanicky očistím.
 • Desinfekce je prováděna chemicky.
 • Při použití chemických přípravků postupuji dle návodu výrobce.

Postup při desinfekci

 • denně je připraven čistý desinfekční roztok
 • dodržuji předepsanou koncentraci a dobu působení desinfekční přípravky
 • střídám používané desinfekční přípravky
 • jsou schváleny hlavním hygienikem ČR
 • přípravky mají vyznačený datum spotřeby

Manipulace s prádlem

 • čisté prádlo je uloženo na vyhrazeném místě
 • použité prádlo se pere a vyváří mimo provozovnu
 • pro každého klienta používám vždy čisté prádlo
 • čisté i použité prádlo je při přemísťování uloženo zvlášť

Nakládání s odpady

 • odpad je z provozovny odstraňován denně
 • odpad je tříděn podle druhu do igelitových pytlů
 • kontejnery na odpad jsou v blízkosti provozovny

Lékárnička první pomoci je uístěna v provozovně na viditelném místě a její obsah je přizpůsoben charakteru poskytovaných služeb